Allmänna bokningsvillkor för enskilda bokningar

Avbokning
Avbokning av bokad övernattning (rum) kan ske senast kl. 12 på ankomstdagen, senare avbokning debiteras med 100% av det totala bokningsbeloppet. Avbokning av paketprodukter, t ex golfpaket, kan ske upp till 7 dagar innan ankomst utan debitering. Sker avbokning inom 7 dagar, men innan 3 dagar före ankomst, debiteras 50% av det totala bokningsbeloppet. Senare än 3 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningens belopp. Avbokning är endast giltig med skriftlig bekräftelse från Åsundsholm Golf & Country Club.

Bokningsvillkor för arrangemang med fler än 8 deltagare (gruppbokning)

1) Allmänt
Den undertecknade bekräftelsen är grund för överenskommelsen om arrangemanget och betraktas som det ursprungligen beställda. För att avbokningar och reduceringar ska vara giltiga måste de skriftligen tillställas Åsundsholm Golf & Country Club.

2) Avbokning
Ett arrangemang kan avbokas fram till 30 dagar före ankomstdatum. För senare avbokningar tas en avbokningsavgift ut.

3) Reducering
Om antalet deltagare reduceras senare än 30 dagar före arrangemangets början gäller följande villkor:
a) Om antalet deltagare minskar med upp till 35% måste det informeras skriftligen senast 21 dagar före ankomstdatum.
b) Om antalet deltagare minskar med upp till 15% måste det informeras skriftligen senast 7 dagar före ankomstdatum.
c) Om antalet deltagare minskar med mindre än 5% eller, för arrangemang med färre än 20 deltagare, med en person måste det informeras om minst 2 dagar före ankomstdatum.

4) Ersättning vid sen avbokning och/eller reducering
Om ett arrangemang reduceras eller avbokas senare än vad som anges i punkt 2 och 3, har Åsundsholm Golf & Country Club rätt till ersättning motsvarande 25% av det avtalade priset.
Vid reducering eller avbokning senare än 2 dagar före arrangemangets början har Åsundsholm Golf & Country Club rätt till ersättning motsvarande 100% av det avtalade priset.
Åsundsholm Golf & Country Club har alltid rätt att kräva full ersättning för ej avbokbara tjänster, ex tjänster som beställs av andra företag av Åsundsholm Golf & Country Club för arrangörens räkning.

5) Betalning
Alla priser förutsätter kontant betalning, betalning med ett av Åsundsholm Golf & Country Club accepterade kreditkort eller betalning på faktura om det skriftligen avtalats vid tecknandet av bekräftelsen. Åsundsholm Golf & Country Club har rätten att begära en handpenning vid fakturering. Betalningsvillkoren vid faktura är 10 dagar netto om inget annat avtalats vid tecknandet av bekräftelsen. Faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta á 1,5% per månad plus en administrativ avgift på 50 kr.

6) Force Majeure
Strejk, lockout, brand, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Åsundsholm Golf & Country Clubs kontroll ger Åsundsholm Golf & Country Club rätten att upphäva överenskommelsen, helt eller delvis, utan att bli ersättningsskyldigt för eventuella skador.

 

Allmänna bokningsvillkor för företagsarrangemang

1) Allmänt
Den undertecknade bekräftelsen är grund för överenskommelsen om arrangemanget och betraktas som det ursprungligen beställda. För att avbokningar och reduceringar ska vara giltiga måste de skriftligen tillställas Åsundsholm Golf & Country Club.

2) Avbokning
Ett arrangemang kan avbokas fram till 30 dagar före ankomstdatum. För senare avbokningar tas en avbokningsavgift ut.

3) Reducering
Om antalet deltagare reduceras senare än 30 dagar före arrangemangets början gäller följande villkor:
a) Om antalet deltagare minskar med upp till 35% måste det informeras skriftligen senast 21 dagar före ankomstdatum.
b) Om antalet deltagare minskar med upp till 15% måste det informeras skriftligen senast 7 dagar före ankomstdatum.
c) Om antalet deltagare minskar med mindre än 5% eller, för arrangemang med färre än 20 deltagare, med en person måste det informeras om minst 2 dagar före ankomstdatum.
4) Ersättning vid sen avbokning och/eller reducering
Om ett arrangemang reduceras eller avbokas senare än vad som anges i punkt 2 och 3, har Åsundsholm Golf & Country Club rätt till ersättning motsvarande 25% av det avtalade priset.
Vid reducering eller avbokning senare än 2 dagar före arrangemangets början har Åsundsholm Golf & Country Club rätt till ersättning motsvarande 100% av det avtalade priset.
Åsundsholm Golf & Country Club har alltid rätt att kräva full ersättning för ej avbokbara tjänster, ex tjänster som beställs av andra företag av Åsundsholm Golf & Country Club för arrangörens räkning.

5) Betalning
Alla priser förutsätter kontant betalning, betalning med ett av Åsundsholm Golf & Country Club accepterade kreditkort eller betalning på faktura om det skriftligen avtalats vid tecknandet av bekräftelsen. Åsundsholm Golf & Country Club har rätten att begära en handpenning vid fakturering. Betalningsvillkoren vid faktura är 10 dagar netto om inget annat avtalats vid tecknandet av bekräftelsen. Faktureringsavgift på 50 kr tillkommer. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta á 1,5% per månad plus en administrativ avgift på 50 kr.

6) Force Majeure
Strejk, lockout, brand, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Åsundsholm Golf & Country Clubs kontroll ger Åsundsholm Golf & Country Club rätten att upphäva överenskommelsen, helt eller delvis, utan att bli ersättningsskyldigt för eventuella skador.