Med anledning av de nya restriktionerna gällande den pågående pandemin kommer vi göra vissa justeringar för vårt planerade Höstmöte den 28 december.

 1. Vi öppnar upp för dig att delta via en digital länk (skickas ut till anmälda medlemmar dagen innan mötet).
  Du kan även delta fysiskt som planerat i konferenssalen Riddarcrona då vi bedömer klara FHMs riktlinjer.
 2. Vi förlänger anmälningstiden till den 23 december kl 12:00
  1. Du som vill delta digitalt gör din anmälan till info@asundsholm.se och anger ”Anmälan till digitalt höstmöte” i mailet.
  2. Du som redan är anmäld men hellre vill delta digitalt skickar en ny anmälan till info@asundsholm.se och anger ”Anmälan till digitalt höstmöte” i mailet.
 3. Prisutdelning för årets KM och Sverker Helgesson Memorial flyttas fram till vårmötet.
 4. På höstmötet vill vi fastställa två nya policys för klubben
  1. Policy – Mobbning och trakasserier 2021-1
  2. Policy – Droger 2021-1
 5. Länkar till justerad föredragningslista samt övriga möteshandlingar hittar du nedan.

ÅGCC Höstmöte 2021-12-28 Föredragningslista

ÅGCC Policy-mobbning och trakasserier 21-1

ÅGCC Policy-droger 2021-1