VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund

Vi är många medlemmar, anställda och delägare som påverkar Åsundsholms image och attraktivitet.

Våra värdeord och de konkretiserande meningarna syftar till att guida oss och koordinera vårt mindset för att ge vägledning i beslutsfattande och förutsättningar för ett enhetligt gott beteende mot gäster och varandra.

 

Vi tar ANSVAR genom att:

Verka för nöjda medlemmar, gäster och intressenter.

Verka för en trygg och säker anläggning/arbetsplats.

Följa lagar, regelverk och förordningar.

Verka för hållbarhet.

Arbeta och verka för en sund ekonomi och en långsiktig stabil utveckling av verksamheten.

Leverera fullgod kvalitet på hela vår anläggning, liksom från varje funktion och individ.

Hålla alla byggnader rena, fräscha och välstädade och vårda dem genom ett kontinuerligt underhåll.

Vi skapar en VÄLKOMNANDE känsla genom att:

Visa omtanke om varandra och våra gäster.

Ge fullgod service och information.

Ta extra väl hand om gäster, nybörjare och nya medlemmar.

Kontinuerligt bjuda in presumtiva medlemmar till anläggningen och våra aktiviteter.

Verka för trivsel, välmående och respekt.

Visa respekt för varandras olikheter.

TILLSAMMANS:

Gör vi skillnad och alla kan bidra.

Driver och utvecklar vi en golfanläggning med hög kvalitet /extra allt/ det lilla extra.

Påverkar/stärker vi kännedomen om Åsundsholm och dess image.

Värnar vi om ett gott och utvecklande samarbetsklimat.

Vill vi stimulera till ideellt arbete och breddat engagemang.